Cz verze Deutsch English
Tel.: 00420 596 113 910
Fax: 00420 596 112 583
E-mail: info@ismm.cz
ISMM Production & Business Cooperation s. r. o.
Pražáková 218/7
CZ-709 00 Ostrava-Mariánské Hory
foto ISMM

Představení společnosti

Vážení obchodní přátelé,

dovolte, abych Vám několika málo větami představil společnost ISMM se sídlem v Ostravě, jejíž historie se datuje k roku 1997. Společnost ISMM Production & Business Cooperation s.r.o., navázala na tradici původních poradenských aktivit především v oblasti marketingového řízení a posléze exportního marketingu. Právě problematika exportního marketingu s koncentrací na země EU se ukázala pro další vývoj společnosti jako strategická a předurčila směr dalšího rozvoje. Exportní marketing se totiž stal nosným prvkem ve formování budoucí podnikové strategie založené na vytváření přímých kooperačních vazeb s řadou významných podniků z EU především z oblasti strojírenství. Postupně se podařilo navázat několik desítek přímých a dlouhodobých vazeb na zákazníky zejména ze SRN, Rakouska, Dánska, Belgie, Holandska aj. a naše společnost se stala jejich významným dodavatelem.

V současné době portfolio dodávaných produktů zahrnuje více než 5.000 položek od dílů jednoduchých, až po složité montované celky, tzv. modulové podskupiny. Vždy usilujeme o vytváření nadstandardních vazeb se svými zákazníky založených na důvěře, schopnosti rychle reagovat, konstruktivním přístupu k reklamacím a kreativitě při spolupráci, které však nechybí z naší strany velkorysost a pokora. Možná právě proto máme zákazníky dlouhodobé a loajální, kteří dobře vědí, že ISMM je pro ně zárukou dobré ceny, kvality, spolehlivosti a seriózní komunikace.

Veškerou spolupráci se zahraničními zákazníky se snažíme realizovat v duchu našeho poslání, a to, že ISMM přináší svým zákazníkům nejen užitnou hodnotu, ale i dlouhodobý kvalitní vztah, přičemž usilujeme o dodávky komplexních řešení v oblasti kooperací na průmyslovém trhu. ISMM se stala profesionálním kooperantem na průmyslovém trhu EU.

Záruku úspěšné realizace nejrůznějších výrobních projektů představuje tým cca 300 zaměstnanců v celé skupině ISMM pracujících ve vlastních výrobních závodech v Jistebníku, Bravanticích, Štítině, nově také v Pustějově, dále v administrativním a manažerském zázemí v Ostravě a v neposlední řadě také dlouhodobě budovaná obchodní struktura dodavatelů. Reference společnosti ISMM jsou důkazem dlouhodobého obchodního partnerství s různými společnostmi především ze zemí EU (viz sekce Reference).

Nejvýznamnější investicí společnosti bylo pořízení komorové a kontinuální práškové lakovny zprovozněné v únoru 2015, která se řadí mezi největší a nejmodernější v ČR. Jednalo se o investici více než 2 mil EUR (více viz sekce Prášková lakovna).

V roce 2015 uskutečnila ISMM také akvizici za účelem rozšíření aktivit o hotelové a restaurační služby pořízením známého Hotelu Gong**** ve Štramberku, který se nachází cca 35 km od Ostravy (více viz Hotel Gong), a v roce 2016 o společnost EGAS s.r.o. sídlící v Pustějově cca 30 km od Ostravy, za účelem zvýšení výrobních kapacit o svařování, frézování, soustružení a CNC obrábění a získání nového segmentu výroby komponentů pro železnice a drážní průmysl. Nové obchodní jméno společnosti EGAS je ISMM & EGAS s.r.o.(více viz sekce Závod ISMM & EGAS)

Koncem roku 2017 došlo k dalšímu rozšíření skupiny ISMM a to o společnost Teso Jistebník, spol. s r.o., ve které se pan Ing. Miloslav Cváček, Ph.D. stal 100% majitelem. Nynější název společnosti je ISMM & TESO s.r.o. a i nadále se zabývá výrobou širokého sortimentu výrobků z umělého kamene teraco, konkrétní výrobek můžete např. vidět v podobě centrálního schodiště v obchodním centru Nová Karolina v Ostravě (více viz TESO Jistebník). Rozšířením o tuto společnost došlo ke koupi celého areálu o velikosti více než 3ha. Od dubna byla rovněž zahájena kompletní rekonstrukce druhé poloviny areálu, kde bude zahájena výroba v rámci nového závodu (středisko prvovýroby) s postupným stěhováním technologií laseru, plazmy a ohraňovacích lisů. Od května 2018 je pak v provozu nový vláknový laser Nukon Rex 315, 6kW. Tímto vznikl nový závod společnosti Jistebník 01 PRVOVÝROBA. Stávající výrobní závod v Jistebníku dostal nové pojmenování a to Jistebník 02.

Přejeme si, aby naši zákazníci vnímali firmu ISMM v duchu našeho motta:Ing. Miloslav Cváček, Ph.D.  
jednatel a majitel společnosti 
Ing. Miloslav Cváček, Ph.D.
logo ISMM
ISMM Production & Business Cooperation s.r.o.
ISMM Project & Training s.r.o.
Pražákova 218/7
CZ-709 00 Ostrava Mariánské Hory, Česká republika
Tel.: 00420-596 113 910
Fax: 00420-596 112 583
www: http://www.ismm.cz
E-mail: info@ismm.cz
<
>